Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
wtorek, 25 lipca 2017, 206 dzień roku, imieniny jakuba, Krzysztofa, Walentyny
Mapa Powiatu Chojnickiego Gmina Konarzyny Gmina Konarzyny Gmina Chojnice Gmina Chojnice Miasto Chojnice Miasto Chojnice Gmina Brusy Gmina Brusy Gmina Czersk Gmina Czersk
Mapa Powiatu Chojnickiego Gmina Konarzyny Gmina Konarzyny Gmina Chojnice Gmina Chojnice Miasto Chojnice Miasto Chojnice Gmina Brusy Gmina Brusy Gmina Czersk Gmina Czersk
Fotografia w górnej animacji: 01_widok_na_urzad Fotografia w górnej animacji: 02_widok_na_rynek Fotografia w górnej animacji: basen Fotografia w górnej animacji: fontanna_noca Fotografia w górnej animacji: jezioro_i_pomost Fotografia w górnej animacji: kajaki Fotografia w górnej animacji: kosciol Fotografia w górnej animacji: laka Fotografia w górnej animacji: most_zwodzony Fotografia w górnej animacji: most_zwodzony_kajaki Fotografia w górnej animacji: nowoczesny_budynek Fotografia w górnej animacji: orkiestra Fotografia w górnej animacji: rynek Fotografia w górnej animacji: stary_dom Fotografia w górnej animacji: widok_na_jezioro Fotografia w górnej animacji: widok_na_lake Fotografia w górnej animacji: zaglowki
Znajdujesz się w: Strona główna / Powiat / O powiecie / Historia
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Historia - O powiecie - Powiat - Oficjalny serwis Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

 

Pobierz PDF

Historia

 

HISTORIA POWIATU

 

 1. Powstanie Powiatu Chojnickiego
  W wyniku pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej Chojnice znalazły się na terenach zagarniętych przez Prusy. Władzę nad miastem przejęli urzędnicy pruscy: burmistrz policyjny i burmistrz sądowy zastępując tym samym samorządność miejską Chojnic. Chojnice stały się stolicą powiatu, który obejmował południową część Pomorza Nadwiślańskiego, w skład którego wchodziły późniejsze powiaty: tucholski, człuchowski i świecki. Starostwo nazywało się wówczas landraturą a starosta landratem. Kompetencje landratów rozciągały się na obszary wiejskie oprócz domen królewskich, które podlegały urzędom domenalnym utworzonym w 1773 r. Domeny królewskie powstały z wcześniejszych królewszczyzn i przejętych dóbr kościelnych. Jednak już w 1815 roku zgodnie z rozporządzeniem landrat obejmował nadzór nad wszystkimi miejscowościami w danym powiecie. Zwiększono też liczbę powiatów a tym samym zmniejszono ich obszar. Od Powiatu Chojnickiego odłączono odrębne już powiaty: świecki i człuchowski. W późniejszym czasie wydzielono też nowopowstały powiat tucholski i w takim kształcie powiat chojnicki przetrwał do końca rządów pruskich.

 2. Powiat Chojnicki po I wojnie światowej.
  Po wycofaniu się wojsk niemieckich z regionu chojnickiego pełnię władz w powiecie objęli Polacy. Niezwykle ważnym dla przyszłości naszego powiatu była praca starostów, nominowanych przez ministra spraw wewnętrznych na wniosek wojewody. Działalność samorządu terytorialnego, którego władzami był Sejmik i Wydział Powiatowy kierowany przez starostę miała niemniejsze znaczenie.

  W świadomości mieszkańców ówczesnego powiatu najbardziej zapisał się pierwszy starosta, szambelan, ziemianin z Wielkich Chełmów Stanisław Sikorski. Był on człowiekiem niezmiernie zasłużonym, pracowitym i niezwykle skromnym. Władzę w powiecie przejął 1 lutego 1920 roku i utrzymał ją do momentu, kiedy przestał odpowiadać kolejnemu wojewodzie w dniu 31 marca 1923 r. Wiadomość ta nie przeszkodziła mu być jednym z najbardziej aktywnych działaczy w powiecie chojnickim.

  Kolejnymi Starostami w powiecie chojnickim byli:
   1. Wawrzyniec Jankowski, jako tymczasowy kierownik Starostwa (od 1.04.1923 do 27.06.1923)
   2. Jan Popiel (28.06.1923 - 27.10.1927)
   3. Seweryn Weiss (28.10.1927 - 5.02.1929)
   4. Dr Józef Rzóska (6.06. 1929 - 25.03.1930)
   5. Dr Józef Zalewski (26.03.1930 - 8.08.1932)
   6. Jan Mieszkowski (9.08.1932 - 13.11.1934)

    Nowe władze powiatu dążyły do repolonizacji regionu, która miała na celu łatwiejsze przechodzenie firm z rąk niemieckich w ręce Polaków. Takie działania w bardzo krótkim czasie doprowadziły do migracji ludności z różnych zakątków Pomorza na teren Powiatu Chojnickiego. W ówczesnych czasach nasz region wyróżniał się stabilnością i wysoką jakością władzy, która dodatkowo miała poparcie społeczne.

 3. Polityczny kształt władzy po II wojnie światowej.
  Po wojnie starostwo mieściło się w dwóch domach prywatnych. Starostą został Tadeusz Rześniowiecki. W opinii wielu osób zaprowadził on ład, zadbał o mienie publiczne i miał na uwadze potrzeby bytowe mieszkańców. Na stanowisku starosty pozostał do czasu reformy władz terenowych w czerwcu 1950 r.

  Zgodnie ze spisem ludności sporządzonym przez starostwo w Powiecie chojnickim mieszkało 65 894 osób, co oznaczało zmniejszenie liczby ludności od 1939 r. o ponad 17 tys. ludzi. Miasto i powiat chojnicki w 1945 r. przyłączono do województwa pomorskiego, które niebawem przekształcono na woj. bydgoskie, z siedzibą w Bydgoszczy. W tym momencie nasz region został odłączony od etnicznego obszaru kaszubskiego, z którym był złączony nie tylko kulturowo ale i historycznie. Niestety, społeczność chojnicka podtrzymywała związki z Kujawami a przeważająca część Kaszub rozwijała się osobnym trybem w województwie gdańskim. Prowadzone były starania przez nowopowstałe Zrzeszenie Kaszubskie o zmianę przynależności administracyjnej. Niestety inicjatywa nie uzyskała wsparcia ze strony władz powiatu, w skład której wchodziły osoby z różnych regionów oraz władz wojewódzkich w Bydgoszczy. Jak wiemy problem przydziału administracyjnego powiatu chojnickiego wrócił czterdzieści lat później, gdzie Rada Miejska Chojnic wyraziła wolę połączenia wszystkich Kaszubów w jednym województwie.

 4. Powiat Chojnicki w czasach najnowszych
  W 1998 roku utworzono ponownie w Polsce powiaty i nowe województwa zgodnie z podjętą reformą samorządową. Już na samym początku pojawił się problem z przynależnością terytorialną Powiatu Chojnickiego. Mieszkańcy przyszłego powiatu, którzy przez ponad 50 lat kontaktów administracyjnych i gospodarczych ściśle byli związani z Bydgoszczą, opowiadała się za przynależnością do tego miasta. Należy pamiętać, iż w tym czasie nie było pewne, czy województwo ze stolicą w Bydgoszczy w ogóle będzie istnieć. Przed podjęciem ostatecznej decyzji na forum parlamentu, Rada Miejska w Chojnicach znaczną większością głosów opowiedziała się za przyłączeniem Powiatu Chojnickiego do nowoutworzonego województwa pomorskiego.

  Samorząd wiejskiej gminy Chojnice prezentował odmienne zdanie aniżeli radni miejscy, ponieważ jednoznacznie opowiedział się za przynależnością naszego powiatu do województwa kujawsko - pomorskiego. Parlament przy głosowaniu wziął pod uwagę racje historyczne i kulturowe i postanowił, że nowo powstały powiat będzie stanowić integralną część województwa pomorskiego.

  Od 1. stycznia 1999 r. powstał Powiat Chojnicki, który obejmuje pięć gmin: Brusy, Konarzyny, Czersk, gmina wiejska Chojnice oraz miasto Chojnice.

  W pierwszych wyborach do Rady Powiatu Chojnickiego w 1998 roku starostą został Janusz Palmowski(AWS) a Przewodniczącym Rady Powiatowej Edmund Hapka(AWS). Na wicestarostę wybrano Marka Buzę.(BRG). Po wyborach w 2002 r. starostą został Marek Buza, wicestarostą Stanisław Skaja, Etatowym Członkiem Zarządu Andrzej Gąsiorowski, a Przewodniczącą Rady Powiatu Chojnickiego Regina Szymańska.

  Obecnie trwa III kadencja Rady Powiatu. W 2006 roku odbyły się wybory, w których wybrano nowe władze. Stanisław Skaja pełni funkcję starosty chojnickiego, Marek Szczepański został wicestarostą, a Stefan Kwiatkowski został Przewodniczącym Rady Powiatu. Etatowym Członkiem Zarządu jest Marek Buza.


Z KART HISTORII

Powiat chojnicki od 1 stycznia 1999 r. stał się częścią województwa pomorskiego z siedzibą w Gdańsku. Już Jan Długosz nazywał Chojnice - Kluczem i Bramą Pomorza. Po wielu stuleciach następuje zjednoczenie Ziemi Chojnickiej z Pomorzem Gdańskim. Ziemia Chojnicka i Zaborska była świadkiem wielu wydarzeń historycznych; wędrówek plemion, przemarszów wojsk, licznych bitew. O najstarszych wędrówkach plemion świadczą tajemnicze wciąż cmentarzyska Gotów w Odrach i Leśnie. Do XIII w. Ziemia Chojnicka jest własnością książąt pomorskich. Około l3l0 r. zostaje zagarnięta przez Krzyżaków. 18 września 1454 r. pod Chojnicami wojska polskie pod dowództwem Kazimierza Jagiellończyka poniosły klęskę w bitwie z Zakonem. W wyniku wojny trzynastoletniej w 1466 r. Chojnice i okolica stała się częścią Rzeczpospolitej. Rozwija się handel i rzemiosło. Od 1772 r. do 1920 r. obszar ten znajduje się pod zaborem pruskim. Chojnice od 1773 r. stają się miastem powiatowym, po wybudowaniu linii kolejowej łączącej Berlin z Królewcem następuje wyraźne ożywienie gospodarcze. W 1920 r. powiat chojnicki wchodzi w skład Rzeczpospolitej, granicząc na zachodzie z Niemcami. Chojnice stają się ważnym ośrodkiem życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego. W 1926 r. Czersk otrzymuje prawa miejskie. Historia 1 września 1939 r. znowu wkracza do Chojnic wraz z niemieckim pociągiem pancernym, tutaj padają pierwsze strzały II wojny światowej. Pod Krojantami miała miejsce głośna szarża kawaleryjska. Po wojnie obszar powiatu staje się częścią woj. bydgoskiego. Lata siedemdziesiąte to okres dynamicznego rozwoju, powstają nowe zakłady przemysłowe: Zremb, Mostostal. Rozwijają się też okoliczne miasteczka i wsie, Brusy w 1988 r. otrzymują prawa miejskie.
 • Biznes
 • CEW
 • Eksperymentarium
 • Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny
 • Fundusze Europejskie
 • Fundusze Unijne 2007 -2013
 • Kreis
 • Muzeum w Chojnicach
 • Park Narodowy
 • PCPR
 • PUP
 • Strategia Rozwoju Powiatu Chojnickiego do roku 2025
 • Szpitak
 • Wrota Borów
 • Wrota Pomorza
 • Zaborski Park
 • Promocja Regionu Chojnickiego
 • Rezerwat Biosfery
 • Pomorskie 2020
 • Piękne Kaszuby
 • PSSE
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt dotyczący budowy i dostosowania strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych
współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Licznik odwiedzin
Licznik odwiedzin:
0914790
Dzisiaj:
95
Gości on-line:
0
Twoje IP:
54.81.85.20
Śledź nas
Dane urzędu

Starostwo Powiatowe Chojnice
31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

Tel.: 52 39 66 500
E-mail: starostwo@powiat.chojnice.pl

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij