Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
poniedziałek, 29 maja 2017, 149 dzień roku, imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji
Mapa Powiatu Chojnickiego Gmina Konarzyny Gmina Konarzyny Gmina Chojnice Gmina Chojnice Miasto Chojnice Miasto Chojnice Gmina Brusy Gmina Brusy Gmina Czersk Gmina Czersk
Mapa Powiatu Chojnickiego Gmina Konarzyny Gmina Konarzyny Gmina Chojnice Gmina Chojnice Miasto Chojnice Miasto Chojnice Gmina Brusy Gmina Brusy Gmina Czersk Gmina Czersk
Fotografia w górnej animacji: 01_widok_na_urzad Fotografia w górnej animacji: 02_widok_na_rynek Fotografia w górnej animacji: basen Fotografia w górnej animacji: fontanna_noca Fotografia w górnej animacji: jezioro_i_pomost Fotografia w górnej animacji: kajaki Fotografia w górnej animacji: kosciol Fotografia w górnej animacji: laka Fotografia w górnej animacji: most_zwodzony Fotografia w górnej animacji: most_zwodzony_kajaki Fotografia w górnej animacji: nowoczesny_budynek Fotografia w górnej animacji: orkiestra Fotografia w górnej animacji: rynek Fotografia w górnej animacji: stary_dom Fotografia w górnej animacji: widok_na_jezioro Fotografia w górnej animacji: widok_na_lake Fotografia w górnej animacji: zaglowki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Powiatowy Rzecznik Konsumenta - Wydziały - Załatw sprawę w Starostwie - Oficjalny serwis Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

 

Pobierz PDF

Powiatowy Rzecznik Konsumenta

 

Joanna Gierszewska

 tel. 52 39 66 532

e-mail:  porady@dlakonsumentow.pl
rzecznikpk@powiat.chojnice.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów pełni dyżury we wtorki i środy w godz. od 9.00 do 14.00

Zadania:

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 • Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów (Rzecznik może udzielać pomocy konsumentom w sprawach w których stronami są konsument i przedsiębiorca),
 • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • Analizowanie wzorców umów proponowanych konsumentom przez przedsiębiorców,
 • Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • Prowadzenie edukacji konsumenckiej w szkołach publicznych oraz edukacji za pośrednictwem mediów,
 • Występowanie z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenie na szkodę konsumentów.
 • Przekazywanie delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej,
 • Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub przepisach odrębnych.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Chojnicach wykonując zadanie powiatu jakim jest ochrona konsumentów udziela porad prawnych i informacji wyłącznie mieszkańcom powiatu chojnickiego.
Konsumenci z innych powiatów winni zgłaszać się po poradę prawną do rzeczników działających w starostwach powiatowych i miastach na prawach powiatu zgodnie z ich miejscem zamieszkania, bez względu na miejsce dokonania zakupu towaru lub zawarcia umowy.

Rzecznik Konsumentów posiada kompetencje do prowadzenia spraw wyłącznie z zakresu konsumenckiego (sprawy konsumenckie to relacje między konsumentem a przedsiębiorcą). Rzecznik może udzielać pomocy konsumentom w sprawach, w których stronami sporu są konsument i przedsiębiorca.
Rzecznik Konsumentów nie posiada uprawnień rzeczoznawcy, wobec tego nie wydaje specjalistycznych opinii, nakazów, nakazów, jak i nie posiada uprawnień do nakładania kar na przedsiębiorców.

UWAGA: wszystkie sprawy kierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chojnicach, również zapytania przesyłane drogą elektroniczną, powinny zawierać:

 • imię i nazwisko konsumenta, 
 • adres zamieszkania, 
 • telefon kontaktowy, 
 • opis stanu faktycznego oraz kopie dokumentów, na które konsument powołuje się w sprawie. 

Zgłoszenia e-mailowe nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania pozostawione będą bez rozpoznania.

Wnioski kierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów o wszczęcie interwencji lub prowadzenie mediacji należy składać wyłącznie na piśmie (wniosek musi być podpisany). Wnioski można przesłać drogą pocztową na adres Rzecznika Konsumentów (Starostwo Powiatowe ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice) lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego.
Wnioski o podjęcie interwencji lub mediacji przesyłane na adres e-mail: rzecznikpk@powiat.chojnice.pl nie będą rozpatrywane.

Dane osobowe przekazywane w związku ze składaniem skarg/wniosków/zapytań będą przetwarzane przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Mieszkańcy powiatu chojnickiego mogą zgłaszać się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów:

 • osobiście – w dniach wyznaczonego dyżuru: wtorek i środa w godz. od 9.00 do 14.00,
 • telefonicznie – 52 396 635 32
 • korespondencyjnie – Starostwo Powiatowe w Chojnicach
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice,
 • krótkie zapytania (bez wszczęcia interwencji i prowadzenia mediacji) mogą być kierowane pocztą elektroniczną – rzecznikpk@powiat.chojnice.pl.
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów odpowiada jedynie na e-maile zawierające dane nadawcy.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski wg kolejności wpływu. Okres oczekiwania
na odpowiedź, bądź podjęcie przez rzecznika działań, zależy także od charakteru (w tym stopnia skomplikowania) sprawy oraz ilości zgłoszonych spraw.

INFORMACJĘ O STANIE PROWADZONEJ SPRAWY można uzyskać:

 •  telefonicznie – 52 396 65 32, 
 •  osobiście w Biurze Rzecznika Konsumentów – I p., pokój nr 43. 

Podstawowe informacje dla konsumentów

W przypadku ujawnienia się wady w zakupionym towarze, konsument może dochodzić swoich praw w ramach postępowania reklamacyjnego. Istnieją dwie możliwości dochodzenia roszczeń konsumenckich:

 • złożenie reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową – w ramach tego uprawnienia konsument kieruje roszczenie do sprzedawcy, który ma ustawowy obowiązek przyjęcia reklamacji i jej rozpatrzenia.

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141 ze zm.).
 • złożenie reklamacji w ramach udzielonej gwarancji – roszczenie reklamacyjne kierowane jest do gwaranta na podstawie udzielonej karty gwarancyjnej. Udzielenie gwarancji jest fakultatywne co oznacza, iż przedsiębiorca może udzielić gwarancji, ale nie ma takiego obowiązku. Dokument gwarancyjny określa m.in. czas trwania gwarancji, jakie udzielono uprawnienia, w jakim terminie są rozpatrywane reklamacje. 


Wybór uprawnienia należy do konsumenta. Jednakże nie można korzystać z dwóch uprawnień jednocześnie.

Umowy zawarte na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na prezentacji) lub na odległość (przez Internet lub telefon) może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 10 dni
od jej zawarcia (wydania rzeczy) składając stosowne pisemne oświadczenie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

INTERmedi@
 • Biznes
 • CEW
 • Eksperymentarium
 • Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny
 • Fundusze Europejskie
 • Fundusze Unijne 2007 -2013
 • Kreis
 • Muzeum w Chojnicach
 • Park Narodowy
 • PCPR
 • PUP
 • Strategia Rozwoju Powiatu Chojnickiego do roku 2025
 • Szpitak
 • Wrota Borów
 • Wrota Pomorza
 • Zaborski Park
 • Promocja Regionu Chojnickiego
 • Rezerwat Biosfery
 • Pomorskie 2020
 • Piękne Kaszuby
 • PSSE
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt dotyczący budowy i dostosowania strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych
współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Licznik odwiedzin
Licznik odwiedzin:
0800776
Dzisiaj:
86
Gości on-line:
1
Twoje IP:
54.224.200.104
Śledź nas
Dane urzędu

Starostwo Powiatowe Chojnice
31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

Tel.: 52 39 66 500
E-mail: starostwo@powiat.chojnice.pl

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij